BAN TỔ CHỨC 

1

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng ban

2

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

3

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

4

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

5

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

6

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

7

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

8

PGS.TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

9

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

10

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

11

TS Phạm Thị Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

12

ThS Hà Văn Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

13

PGS.TS Trịnh Trọng Chưởng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Uỷ viên

14

TS Quách Đức Cường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Uỷ viên

15

TS Bùi Trung Kiên, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Uỷ viên

16

TS Lê Quý Chiến, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Ủy viên

17

TS Đặng Việt Hùng, Trường Đại học Điện lực

Uỷ viên

18

PGS.TS Lưu Đức Thạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Uỷ viên

19

Ông Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Uỷ viên

20

TS Đỗ Trung Hiếu, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Uỷ viên

21

Ông Phạm Anh Tuấn, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - TKV

Uỷ viên

22

Ông Nguyễn Văn Rực, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - TKV

Uỷ viên

23

ThS Nguyễn Đình Lượng, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Uỷ viên

24

Bà Nguyễn Thúy Ngân, Công ty TNHH UPVIET

Uỷ viên

BAN KHOA HỌC

1

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng ban

2

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

3

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

4

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

5

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

6

PGS.TS Kim Ngọc Linh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

7

PGS.TS Phạm Trung Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

8

PGS.TS Đinh Văn Thắng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

9

PGS.TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

10

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

11

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

12

TS. Phạm Thị Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Uỷ viên

13

PGS.TS Trịnh Trọng Chưởng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Uỷ viên

14

TS Quách Đức Cường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Uỷ viên

15

TS Bùi Trung Kiên, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Uỷ viên

16

TS Lê Quý Chiến, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Uỷ viên

17

TS Đặng Việt Hùng, Trường Đại học Điện lực

Uỷ viên

18

TS Vũ Thị Thu nga, Trường Đại học Điện lực

Uỷ viên

19

PGS.TS Lưu Đức Thạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Uỷ viên

20

Ông Mai Ngọc Thạch, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ủy viên

21

Ông Đoàn Việt Tuấn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Uỷ viên

22

Ông Vũ Tuấn Anh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Uỷ viên

23

TS Lê Thùy Dương, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Văn Rực, Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin

Ủy viên

25

Ông Trần Xuân Vũ, Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin

Uỷ viên

26

ThS Nguyễn Đình Lượng, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Uỷ viên

BAN BIÊN TẬP

1

PGS.TS Khổng Cao Phong

Trưởng ban

2

TS Ngô Thanh Tuấn

Phó trưởng ban

3

TS Nguyễn Viết Nghĩa

Phó trưởng ban

4

TS Nguyễn Thạc Khánh

Ủy viên

5

PGS.TS Đặng Văn Chí

Ủy viên

6

TS Phạm Thị Thủy

Ủy viên

7

PGS.TS Đỗ Như Ý

Ủy viên

8

PGS.TS Nguyễn Văn Xô

Ủy viên

BAN THƯ KÝ

1

TS Ngô Thanh Tuấn

Trưởng ban

2

TS Hồ Việt Bun

Phó Trưởng ban

3

TS Nguyễn Thạc Khánh

Ủy viên

4

TS Đặng Văn Chí

Ủy viên

5

TS Lê Xuân Thành

Uỷ viên

6

ThS Kim Cẩm Ánh

Uỷ viên

7

ThS Nguyễn Tiến Sĩ

Ủy viên

8

ThS Trần Viết Linh

Uỷ viên

9

ThS Nguyễn Thanh Tùng

Uỷ viên