Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp

Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí, Điện, Tự động hóa (National Conference on Mechanical, Electrical, Automation Engineering) do Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với một số Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cơ quan và doanh nghiệp trong nước tổ chức nhằm giới thiệu, trao đổi, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và kinh nghiệm giữa các Nhà khoa học trong và ngoài nước về những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến Cơ khí, Điện và Tự động hóa. Hội nghị sẽ là nơi giao lưu, kết nối các nhà khoa học để cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy và góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ban tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các lĩnh vực nói trên đăng ký, viết bài và tham gia Hội nghị này.

Thông tin cụ thể về Hội nghị như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 08/12/2023
- Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
2. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
3. Chủ đề của Hội nghị: “Xu thế và ứng dụng công nghệ mới trong công nghiệp” với các phân ban chuyên môn bao gồm:
- Cơ khí, Cơ khí động lực, Ô tô;
- Điện, Điện tử, Điện công nghiệp;
- Năng lượng, Năng lượng tái tạo;
- Tự động hóa, Robot, Cơ điện tử;
- Công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo;
- Và những tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp hiện nay.

Tệp đính kèm:
Download this file (THONGBAOSO1.pdf)Thông báo số 1[ ]2113 kB